Böcker
Här några av de många lokalhistoriska böcker som getts ut i Närpes.

Bibliografi, Närpes

Var kan man läsa om olika saker som gäller Närpes? Här följer en sammanställning över ämnen som det skrivits om i olika hembygdsböcker, byahistoriker och annat. I slutet finns också en innehållsförteckning till Närpes igår och idag, en utförlig sådan saknas i själva boken.
Amerikasviten i kommunalgården. Övermark. s.66
I På den gamla goda tiden
Andelshandel Böle m.fl.
Andelhandel Rangsby
Andelshandel Norrnäs
I Norrnäsboken
Andelshandel Pörtom
Pörtom historia s. 145
Andelshandel Pörtom
Historik 1966
Andelshandel Pörtom
Pörtom på 1900-talet s. 133
Andelhandel Rangsby
Rangsbyboken s. 115
Andelshandel Yttermark
Slättbygden Yttermark sid 340
Andelsmejeri, se mejeri
Apoteksfilial Finby
Finbyboken 1989
Apoteket Pörtom
Pörtom på 1900-talet s. 171
Axplock 1
Axplock 2
Pörtom historia s. 145